19/12/19  Hoạt động chuyên môn  75
Sinh hoạt chuyên môn của tổ khối 2
 16/12/19  Tin tức - Sự kiện  66
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM “ English Festival”
 09/11/19  Tin tức - Sự kiện  127
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CHUYÊN ĐỀ “TIẾT HỌC KẾT NỐI” Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG KIM
 29/10/19  Hoạt động chuyên môn  97
          Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường của trường Tiểu học Quang Kim
 26/04/19  Tin tức - Sự kiện  525
HỌC SINH HỨNG THÚ HỌC TẬP TỪ TIẾT HỌC GIÁO DỤC STEM  MÔN KHOA HỌC -  KHỐI 5
 08/04/19  Tin tức - Sự kiện  183
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG KIM TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP LÀM THÍ NGHIỆM - ÁP DỤNG STEM VÀO DẠY KHOA HỌC