14/11/18  Niêm giám thống kê  405
Ngày 9/10/2018 Trường Tiểu học Quang Kim phát động và tổ chức cuộc thi sáng tác tranh và viết tin, bài cho bản tin tuổi hoa Lào Cai. Cuộc thi viết tin, bài đã rèn luyện cho các em kĩ năng viết văn phục vụ tốt hơn cho quá trình học tập. Cuộc thi sáng tác truyện, thơ, tranh vẽ với nhiều chủ đề đa ...